Poly-V ремени
Poly-V ремените постигнуваат 40% повеќе моќност во споредба со обичните индустриски ремени. Поради максималното легнување нема појава на лизгање, а поради понискиот статички напон се обезбедува подолг век на користење. Тие се многу флексибилни и погодни за поголеми вртежи до 60m/s. Можат да ја заменат употребата на сет ремнени на една апликација