лепила за лагери и навои
-Се употребуваат за фиксирање на лежишта или спојување на цилиндрични делови. -Спречува несакано одвртување на навои предизвикано од вибрации и моментални оптоварувања