Автомобилски ремени
Поради назабената форма обезбедуваат до 30% поголема моќ од индустриските ремени. Полиестерското јадро е топлински третирано. Анизотропично насочените влакна во полихлоропреновата основа обезбедуваат поголема флексибилност и напречна цврстина. Со подобриот геометриски контакт помеѓуременот и ременицата се постигнуваат помали лизгања и ниска растегливост